30-04-14

Boeken te koop

Hieronder mijn vernieuwde lijst met boeken die ik verkoop.
Mail naar peter.motte@skynet.be voor details en afspraken.

Er zit oa een heel aardige collectie "Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap VIII" bij, en ook op één na alle afleveringen van het tijdschrift Zuurvrij.

PRIJSLIJST
----------
Gals 8, Mihona Fujii, Nederlandse editie, 2010, Brussel, Glénat, nieuwstaat, z/w, paperback met omslag, 172 p's, 18 x 11,5 cm, ISBN 978-90-6969-789-5
15 euro, , verzending niet inbegrepen, verpakking wel
--------------
Alles van Buysse hieronder (Mededelingen+bundel) samen voor 80 euro.
---------
Clem Schouwenaars, "Een dageraad", 1989, Uitgegeven t.g.v. de VLaamse Boekenweek 1989, Vereniging ter bevordering van het Vlaamse boekwezen, Antwerpen, paperback, 32 p's, 21 x 12,5 cm
2 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Emile Zola, "De mijn", 3e druk, z.d., Rijswijk, Blankwaardt & Schoonhoven, oorspr.: Germinal, vertaling: W. J. A. Roldanus Jr., in linnen gebonden editie, 460 p's, 20 x 14 x 2,5 cm.
10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Drs. Ed Popelier, "Jan Wolkers", in de reeks Grote Ontmoetingen, 1977, 2e druk, Brugge, Uitgeverij Orion, met 8 p.'s z/w-foto's, paperback, 96 p's, 22,5 x 15,5 cm.
2.50 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
"Kleine kroniek van de Koninklijke Bibliotheek naar de collecties uit het Peningkabinet", catalogus door Yves Landrain, 1995, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, met 29 p's met z/w-foto's, paperback, 40 p's, 25,5 x 18,5 cm
5 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel.
---------
Emmanuel de Bom, "Heldere gezichten", 1920, Amsterdam, Uitgave Maatschappij voor Goede & Goedkoope lectuur, paperback, 148 p's, 18,5 x 12 cm, redelijk beschadigd, maar er zitten twee foldertjes in die bij de leeftijd van het boekje passen, en door de vorige eigenaren waarschijnlijk als bladwijzers werden gebruikt. Eén ervan is van de uitgever. Het andere is van de "Nederlandsche spaarkas". Er moet een papieren omslag in groene druk geweest zijn, maar die is grotendeels verloren. De resten ervan zitten wel bij het boekje.
2.50 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel.
---------
Gerrit Komrij, "De Nederlandse poëzie van de 12de tot en met de 16de eeuw in 1000 en enige bladzijden", 1994, Amsterdam, Bert Bakker, in linnen gebonden met omslag, 1263 p's, 18 x 12 x 4,5 cm, heel fris exemplaar.
30 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Jan van Beers, "Gedichten, Eeuwfeest-uitgave 1821-1921", Jongelingsdromen + Levensbeelden + Gevoel en leven + Rijzende blaren + De idylle van vriend Mathijs, inleiding door dr. Maurits Sabbe, 1921, Antwerpen, L. Opdebeek uitgever, met platen, met omslag, paperback, 444 p's, 22 x 15 x 3,5 cm, licht beschadigd
15 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Gerard Walschap, "De vierde koning, een vertelsel voor mijn kinderen", 1941, tweede druk, Antwerpen, Van Tilborg & Kenens, paperback, 102 p's, 22 x 17 cm, geïllustreerd met 4 buitentekstplaten in zwart en bruin door Edgar Tijtgat
31 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Felix Timmermans, "Minneke Poes", 1997, Leuven, Davidsfonds/Clauwaert, in linnen gebonden met zilverkleurige opdruk en met omslag, 100 p's, 25 x 15,5 cm, met talrijke z/w-illustraties door Felix Timmermans en kleurenillustraties door Erika Cotteleer, in prima staat
20 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Joris Eeckhout, "Een inleiding tot Karel van de Woestijne met portretten", 1932, tweede druk, Gent-Brussel, L. Van Melle nv - C. A. J. Van Dishoeck, 143 p's, 23 x 18 cm
20 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
J. Greshoff en J. De Vries, "Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde", 1925, Arnhem, Hijman, Steneert Korese en Van der Zande, in linnen gebonden met omslag, 380 p's, 23 x 16 x 3,5 cm, de ingesloten documenten van de vorige eigenaars worden meegeleverd, dat zijn aantekeningen en krantenknipsels; bovendien waren alle exemplaren van de oplage genummerd, en is dit nummer 81.
20 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Maurice Roelants, "Schrijvers, wat is er van de mensch? Een verzameling schrifturen van Maurice Roelants, over critische normen, dansen, schermen en lezen, verder Herinneringen aan schrijvers die duurzame piëteit verdienen, jubilea, gelegenheidskritiek en propoosten van bewondering voor wat juist en echt is in vers en porza, mitsgaders eenige afwijzingen", 1943, Rotterdam-Brussel, Nijgh en Van Ditmar - A. Manteau, in de reeks "Documenten", in linnen gebonden met omslag, 179 p's, 25 x 17 cm
20 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Dr. Math. Rutten, "De esthetische opvattingen van Karel van de Woestijne", 1943, Luik-Parijs, Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège & Librarie E. Droz Paris, 300 p's, 25 x 16,5 cm, dit boek is nog niet opengesneden, het boek is in het Nederlands, maar er is een samenvatting achteraan in het Frans.
25 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Dr. Math. Rutten, "De Lyriek van Karel van de Woestijne", 1935, Brussel, Karel van de Woestijne-genootschap, paperback, 304 p's, 25 x 16,5 cm, met een brochure voor een optreden, losse blaadjes met aantekeningen en krantenknipsels
45 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
August van Cauwelaert, "Karel van de Woestijne, een synthese", 1943, Diest, Pro Arte p.v.b.a., met z/w-foto van Karel van de Woestijne en Jules de Praetere bij de handpers van "Het Vaderhuis", gebonden, 71 p's, 17 x 12 cm, 7 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Marnix Gijsen, "Mijn vriend, de moordenaar & De droom van goed en kwaad, met aantekeningen van Paul de Wispelaere", 1966, Antwerpen, Uitgeverij S. M. Ontwikkeling, paperback, met 4 p's z/w-foto's waaronder een facsimile van een handgeschreven ms van M. Gijsen, 70 p's, 21 x 16 cm, 9 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Oskar van der Hallen, "Vijftig jaar katholieke letteren in Vlaanderen (1885-1937)", 1938, z.l., Davidsfonds, Volksboek nr. 278, in linnen gebonden, 128 p's, 19,5 x 16 cm
9 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Aug. Vermeylen, "Beschouwingen, een nieuwe reeks verzamelde opstellen", 1942, Brussel-Rotterdam, n.v. Uitgeversmaatschappij A. Manteau - Nijgh & Van Ditmar n.v., paperback met flappen, 266 p's., 20 x 16 cm, met het oorspronkelijke "kasbewijs" van de aankoop bij De Standaardboekhandel, het boek is nog niet eens opengesneden
9 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Paul de Smaele, "Auguste Vermeylen", 1948, Bruxelles, Office de publicité s.c., paperback, 78 p's., 18,5 x 12,5 cm, heel fris exemplaar, met foto, in het Frans
9 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Albert Westerlinck, "Het lied van Tantalus, bijdrage tot de studie van een menschelijkheidstype in de litteraire kunstschepping op grond van een onderzoek over het werk van A. Demedts", s.d. (1942 of later), Brugge, De Kinkhoorn, paperback, 250 p's, 18,5 x 12 cm, met een opdracht van André Demedts
15 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Albert Westerlinck, "Luister naar die stem. Studiën en critieken", s.d. (1942), Brugge, De Kinkhoorn, paperback, 275 p's, 18,5 x 12 cm
9 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Louis Sourie, "Inleiding tot de geschiedenis van "Van Nu en Straks" ", 1942, Kortrijk, Jos.
Vermaut, paperback, 186 p's, 22,5 x 15 cm
15 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Dr. Julius Pée, "Multatuli en de zijnen", 1987, Amsterdam, Wereldbibliotheek nv, met foto's en illustraties, in linnen gebonden, 460 p's, 20 x 14,5 cm
10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Dr. R. F. Lissens, "Het impressionisme in de Vlaamsche letterkunde", 1934, Mechelen-Amsterdam, Het Kompas - De Spieghel, paperback, 254 p's, 21 x 13 cm, nog niet eens opengesneden
20 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Bert Ranke, "Filip de Pillecyn. Een proeve van synthese der persoonlijkheid", 1941, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, gebonden, 66 p's + 11 p's met 22 z/w-foto's, 17,5 x 11,5 cm
20 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
A. Roland Holst, "Over den dichter Leopold", 1926, Maastricht-Brussel, A. A. M. Stols, serie "Kaleidoscoop" nr 15, paperback, 55 p's, 20 x 13 cm
20 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Jan Schepens, "Johan Daisne door Jan Schepens", 1946, Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, n.v. Standaard Boekhandel, serie "Hedendaagsche dichters, paperback, 96 p's, 20 x 13,5 cm, met foto van Johan Daisne
8 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Paul de Vree, "Maurice Gilliams, essay", uit de reeks "Mens & Muze", deel 2, 1947, Antwerpen, De Brug, genummerd ex. nr 546, met foto's
30 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Urbain van de Voorde, "Vorm en Geest", uit de reeks "Keurboek", nr. 22, 1939, Davidsfonds, paperback, 180 p's, 20 x 16 cm, met 8 z/w-foto's, nog niet opengesneden
7 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Raf van de Linde, "Het Oeuvre van Streuvels, sociaal document", 1958, Leuven, Davidsfonds,
in linnen gebonden met omslag, 276 p's, 19,5 x 13 cm, met z/w-foto's
10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Albert Verwey, "Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880-1900)", 1921, Amsterdam, De maatschappij voor goede en goedkope lectuur, paperback, 167 p's, 18,5 x 12,5 cm
8 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Theo Vesseur, "Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandse
schrijvers bijeengebracht door Theo Vesseur", 1953, Amsterdam-Antwerpen, Wereldbibliotheek-Vereniging, paperback, 50 p's, 20,5 x 12,5 cm, goede staat, mooie uitvoering
6 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Jozef Deleu, "Van Nu & Toen. Staalkaart van artikelen uit Ons Erfdeel", 1990, Rekkem, Stichting Ons Erfdeel, paperback, 360 p's, 23,5 x 17,5 cm, met z/w-foto's
15 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
"Herman Hesse. Uber alle Grenzen hinweg", 1987, Brugge, Vereniging Vlaamse Leerkrachten, artikelen en essays voorgedragen t.g.v. een colloquium over Herman Hasse aan de Universiteit Gent in 1987, paperback, 212 p's, 29 x 21 cm
5 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
CYRIEL BUYSSE - Romans en Verhalen: Lente - Tantes - Uleken - De wraak van Permentier - De biezenstekker - Een levensdroom
Leuven, Davidsfonds. 1986. Hardcover met geill. stofwikkel (portret Buysse), ingebonden, linnen, goudopdruk op de rug 460 pp. Noot LT: Dit werk bevat een biografische inleiding door Dr Romain Debbaut m.m.v. Prof Anne Marie Musschoot, waarin zij stilstaan bij het naturalisme/determinisme van B. en de tegenstand die hij opriep door te verklaren dat hij liever in het Frans had geschreven, wat zijn verkoop kelderde. Verder wijzen de inleiders op de zwakke boekenverkoop rond de jaren 1900 en de hoge boekenprijs. De thematiek van Buysse in combinatie met het boek als elitair product. (Cyriel Buysse, geboren: 20 september 1859 te Nevele, overleden: 25 juli 1932 te Afsnee).
5 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XIX", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
-----------------
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XVII", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XVI", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XV", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XIV", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XII", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XI", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap X", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap VIII", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
"Het land van Buysse", Wouter Verkerken, Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm
10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Marc De Coster, "Woordenboek van eufemismen en politiek correct taalgebruik", 2001, Amsterdam-Antwerpen, L. J. Veen - Het Taalfonds, paperback, 480 p's, tweekolomsdruk, 24 x 17 cm
20 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Nicoline van der Sijs, "Groot Van Dale Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands", 2005, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie-Nicoline van der Sijs, in linnen gebonden met omslag, 684 p's, 25 x 17 cm, met cd-rom
40 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
prof. dr. P. G. J. van Sterkenburg & drs. M. C. van Dalen & drs. M. J. M. Hooyman & drs. M. F. Verburg, "Groot woordenboek van Synoniemen en andere betekenisverwante woorden", 1991, Utrecht-Amsterdam, Van Dale Lexicografie, gebonden met omslag, 1215 p's, tweekolomsdruk, 25 x 16,5 cm.
30 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Marc De Coster, "Woordenboek van neologismen. 25 jaar taalaanwinsten", 1999, Amsterdam-Antwerpen, Uitgeverij Contact - Het Taalfonds, gebonden met omslag, 726 p's, tweekolomsdruk, 25 x 18 cm
18 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
"Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Frans / Frans-Nederlands op cd-rom", uitgave 1999, voor Windows 3.1, 95, 98, NT, ook getest op W XP Pro en werkt, schijnt ook onder Windows Vista te kunnen werken
15 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel.
---------
"Van Dale Handwoordenboek Hedendaags Nederlands op cd-rom", uitgave 1998/1999, voor Windows 3.1, 95, 98, NT, ook getest op W XP Pro en werkt, schijnt ook onder Windows Vista te kunnen werken
15 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel. Afhalen is mogelijk.
---------
Willie Verhegghe, "Gevaarlijke hond, een poëtisch hommage aan Louis Paul Boon", 1999n, Gent, Poëziecentrum, paperback, 54 p's, 20 x 15 cm, met 23 z/w-foto's en één facsimile-weergave van een handschrift van L. P. Boon
9 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel.
---------
Helene Swarth, Verzen, gebonden, z.d., Amsterdam, Maatschappij voor goede en goedkope literatuur, reeks Nederlandsche Bibliotheek onder leiding van L. Simons, 122 p's, 18 x 12 cm,
7 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel.
---------
"Wolven: Arveladze", Guido Eekhaut: 2010, Antwerpen, Manteau/Standaard uitgeverij, paperback, 21,5x14cm, 294+8 p's, ISBN 978-90-223-2476-9. Nieuwstaat. Verpakking inbegrepen. Vezending niet. 10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel.
---------
Absint, Guido Eekhaut,:2009, Amsterdam, Mynx, De boekerij bv, paperback, 22,5x15 cm, 336 p's, ISBN 978-90-8968-074-7, 15 euro Nieuwstaat. Verpakking inbegrepen. Vezending niet.
---------
Eurohandelswoordenboek, 1992, Rijswijk, Elmar, voor Nederlands Duits Frans Engels Italiaans Spaans Portugees: vertalingen van en naar 8 talen van zakelijke terminoloige, 23,5x15cm, 725 p's ISBN 90-6120-962-5, Zo goed als nieuw. 45 euro verpakking inbegrepen. Vezending niet. 10 euro
---------
Verzameld Werk, Willem Elsschot 1986, Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij bv, Al het werk van Willem Elsschot in één band: verhalen, novellen, romans, poëzie. gebonden, 22x14cm, 780 p's, ISBN 90-214-6148-x, Zo goed als nieuw. 45 euro verpakking inbegrepen. Verzending niet.
---------
Prisma Interactief Italiaans Beginnerstrainer, versie 6, cd-rom. Vlot Italiaans leren met behulp van uw computer. Systeemeisen: Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000, XP, Pentium 32 Mb RAM, geluidskaart, microfoon (optie), internetaansluiting (optie), 40 euro. Nieuwstaat. 40 euro. Prijs verpakking inbegrepen, vezending niet.

---------
J R R Tolkien, In de ban van de ring, trilogie, paperback uitgaven van 2003 (filmeditie) De drie delen worden enkel samen verkocht. Nieuwprijs: 3 x 16,50 = 49,50 euro. -> Verkoopprijs 35 euro excl. verzending. De boeken zijn in nieuwstaat. Verpakking in prijs inbegrepen, verzending niet.
---------
J R R Tolkien, In de ban van de ring, trilogie, gebonden. uitgaven van 2003 De drie delen worden enkel samen verkocht. Nieuwprijs: 3 x 22,50 = 66,50 euro -> Verkoopprijs 45 euro excl. verzending. De boeken zijn in nieuwstaat. Verpakking in prijs inbegrepen, verzending niet.
---------
Van Dale Elftalig Woordenboek, BUSINESS vertaalwoordenboek voor elf talen: Nederlands Engels Duits Frans Portugees Spaans Italiaans Zweeds Pools Tsjechisch Hongaars, vertalingen van en naar elk van de elf talen, met overzicht van de telwoorden, en de namen van de dagen de maanden, 2007, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 22,5x14cm, 1135 p's, ISBN 978-90-6648-034-6, Prijs verpakking inbegrepen, vezending niet. 35 euro
---------
Van Dale Elftalig Woordenboek, COMPUTER vertaalwoordenboek voor elf talen: Nederlands Engels Duits Frans Portugees Spaans Italiaans Zweeds Pools Tsjechisch Hongaars, vertalingen van en naar elk van de elf talen, met overzicht van de telwoorden, en de namen van de dagen de maanden, 2007, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 22,5x14cm, 1135 p's, ISBN 978-90-6648-033-9, Prijs verpakking inbegrepen, vezending niet. 35 euro
---------
Van Dale Elftalig Woordenboek, TECHNIEK vertaalwoordenboek voor elf talen: Nederlands Engels Duits Frans Portugees Spaans Italiaans Zweeds Pools Tsjechisch Hongaars, vertalingen van en naar elk van de elf talen, met overzicht van de telwoorden, en de namen van de dagen de maanden, 2007, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 22,5x14cm, 1135 p's, ISBN 978-90-6648-032-2, Prijs verpakking inbegrepen, vezending niet. 35 euro
-------------
Van Dale Elftalig Woordenboek, BUSINESS COMPUTER TECHNIEK vertaalwoordenboek voor elf talen: Nederlands Engels Duits Frans Portugees Spaans Italiaans Zweeds Pools Tsjechisch Hongaars, vertalingen van en naar elk van de elf talen, drie gespecialiseerde woordenboeken voor zakelijk, technisch en IT-taalgebruik, 2007, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, elk boek: 22,5x14cm,1135 p's ISBN 978-90-6648-032-2, 978-90-6648-033-9, 978-90-6648-034-6, Prijs verpakking inbegrepen, vezending niet. Elk deel kost los 35 euro, maar de DRIE DELEN SAMEN VOOR SLECHTS 100 euro
---------
Bargoens woordenboek, kleine woordenschat van de volkstaal, volkstaal-abn, abn-volkstaal, Enno Endt & Lieneke Frerichs, 2003, 18e druk, Amsterdam, Bert Bakker, 22x10,5cm, 190 p's, ISBN 90-351-2620-3, 10 euro
---------
Minnezangen van Hubert Kornelisz. Poot, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C.M. Geerars, Klassieken uit de Nederlandse letterkunde ; 31, Culemborg : Tjeenk Willink-Noorduijn, 1971, 3e en laatste door Geerars gewijzigde druk 1977, 21 cm - 73 p. , geïllustreerd, Uitg. in samenw. met de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Eerder verschenen als onderdeel van: Mengeldichten. - 1716, 1e dr.: Zwolle : Tjeenk Willink, 1964,
7 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel,
---------
13 audio-cd's : "October", U2 + "Valleys of Neptune", Jimi Hendrix + "Attica!" Monza, +"Shine", Sarah Bettens, "Synthesizers Greatest vol 1 + 2" + "World of Music Long Versions" + "World of Music One Hit Wonders" + "World of Music Songs From the Road" + "World of Music Beachtime" + "World of Music Floor Fillers from the '70's & '80's" + "World of Music Pop Classics from the '80's" + "World of Music Pop Classics form the 90's" : 25 euro in totaal, verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
"De onmogelijke vertaling. De Nederlandstalige Beligsche fantastische literatuur", door Arnaud Huftier, dr. in de letteren, prof. lit. Valenciennes (Frankrijk), vertaald door Peter Motte. Het werk behandelt de wisselende taalsituatie van de Vlaamse auteurs. Het boek bevat zowel de Franse versie als de Nederlandse vertaling. 15 euro. verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
"De verkoop", Peter Motte, 2e druk, ook verschenen als feuilleton. Het verhaal speelt zich af in een wereld waar de zeespiegel is gestegen en een kerncentrale is ontploft. Het dateert van enkele jaren VOOR het probleem met de Tsuanmi. Peter Motte behoortde tot de winnaars van de wedstrijd Route 42, van de Paul Harland Prijs, van de Sprookjeswedstrijd Ruiselede en van de BRT 3 luisterspelwedstrijd. 10 euro. verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
"Hoe de dichter zich een weg geselt tegen de wind..." bundel gedichten met o.a. Peter Motte en Marleen de Smet, en og veel andere meer of minder bekende dichters.. Het jaarboek van "De 50 meesterdichters van de lage landen bij de zee". 10 euro., verzending niet inbegrepen, verpakking wel
---------
Philip Pullman, "De vlindertatoeage", 2008, Amsterdam, Prometheus, Philip Pullman is de auteur van "The Golden Compass", oorsprk. The Buttefly Tattoo, vertaler: Pim Lukkenaer, paperback, 160 p's, 20 x 12,5 x 1,5 cm, isbn 978-90-446-1102-1, 10 euro. verzending niet inbegrepen, verpakking wel
--------
Belcampo, "Al zijn fantasieën", Alle korte verhalen van Belcampo in één gebonden bundel, met omslag. ca 650 p's. 17 euro excl. eventuele verzendkosten.
--------
"Kinderen van de rekening", door Gerben Hellinga Jr
Gerben Helling Jr.is winnaar van de Eervolle Vermelding bij de Griffeluitreiking voor jeugdboeken.
"Kinderen van de rekening" is het vervolg op Grensconflicten, 2e deel van de trilogie.
Met tijdlijn van de gebeurtenissen in de trilogie.
Dit exemplaar is een misdruk: enkele blzn. zijn twee keer afgedrukt, en enkele ontbreken. Daardoor is het einde van één verhaal verloren.
Gebonden, 180 p's
Nieuwprijs 17,35 euro
In nieuwstaat. Verpakking inbegrepen. Verzending niet.
8 euro
---------
"Tweede talent", door Gerben Hellinga Jr
Gerben Helling Jr. is winnaar van de Eervolle Vermelding bij de Griffeluitreiking voor jeugdboeken
"Tweede talent" is het vervolg op Grensconflicten, 3e deel van de trilogie.
Met tijdlijn van de gebeutenissen in de trilogie, en bronvermelding van de verhalen
Gebonden, 186 p's
Nieuwprijs 17,35 euro
In nieuwstaat. Verpakking inbegrepen. Verzending niet.
8 euro
-----------
"Grensconflicten", door Gerben Hellinga jr
Gerben Hellinga jr., winnaar van de Eervolle Vermelding bij de Griffeluitreiking voor jeugdboeken.
paperback, 190 p's
Nieuwprijs: 11,15 euro
In nieuwstaat. Verpakking inbegrepen. Verzending niet.
8 euro
----------
Gerben Hellinga jr, trilogie "Mensen, Ptuui's en Zazonen",
"Kinderen van de rekening", door Gerben Hellinga Jr
Gerben Helling Jr.is winnaar van de Eervolle Vermelding bij de Griffeluitreiking voor jeugdboeken.
"Kinderen van de rekening" is het vervolg op Grensconflicten, 2e deel van de trilogie.
Met tijdlijn van de gebeurtenissen in de trilogie.
Dit exemplaar is een misdruk: enkele blzn. zijn twee keer afgedrukt, en enkele ontbreken. Daardoor is het einde van één verhaal verloren.
Gebonden, 180 p's
Nieuwprijs 17,35 euro
In nieuwstaat. Verpakking inbegrepen. Verzending niet.
8 euro
+
"Tweede talent", door Gerben Hellinga Jr
Gerben Helling Jr. is winnaar van de Eervolle Vermelding bij de Griffeluitreiking voor jeugdboeken
"Tweede talent" is het vervolg op Grensconflicten, 3e deel van de trilogie.
Met tijdlijn van de gebeutenissen in de trilogie, en bronvermelding van de verhalen
Gebonden, 186 p's
Nieuwprijs 17,35 euro
In nieuwstaat. Verpakking inbegrepen. Verzending niet.
8 euro
+
"Grensconflicten", door Gerben Hellinga jr
Gerben Hellinga jr., winnaar van de Eervolle Vermelding bij de Griffeluitreiking voor jeugdboeken.
paperback, 190 p's
Nieuwprijs: 11,15 euro
In nieuwstaat. Verpakking inbegrepen. Verzending niet.
8 euro
Alle drie samen: 24 euro, Verpakking inbegrepen. Verzending niet
--------------
Sin City, delen "een wreed vaarwel", "een moordvrouw", "de grote vuile moord" door Frank Miller in Nederlandse versie, Uitgeverij De Vliegende Hollander, paperbacks, z/w 34,95 euro excl. verzendkosten
----------------------
Zuurvrij 2 tot 25 + Blauw
Zuurvrij, berichten uit het letterenhuis, afl 2 - 24, + eenmalige uitgave Blauw; Antwerpen, het Letterenhuis, mooiste tijdschrift over de Vlaamse literatuur, geïllustreerd in kleur, alles samen voor 100 euro, excl. verzendkosten
----------------------
Handbook of Industrial Robotics 2e ed. SHIMON NOF
HIMON Y. NOF, a recognized expert in robotics research and applications, is Professor of Industrial Engineering at Purdue University's School of Industrial Engineering
Incl. CD-ROM
# State: new
# Hardcover: 1378 pages
# Publisher: Wiley; 2 edition (February 16, 1999)
# Language: English
# ISBN-10: 0471177830
# ISBN-13: 978-0471177838µ
# price 95 euro excl. postage
Partial table of contents:
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ROBOTICS.
Robots and Machine Intelligence (C. Rosen).
MECHANICAL DESIGN.
Mobile Robots and Walking Machines (H. Schempf).
Nanorobotics (A. Requicha).
CONTROL AND INTELLIGENCE.
Intelligent Control of Robot Mobility (R. Arkin).
PROGRAMMING AND INTELLIGENCE.
Group Behavior of Robots (G. Bekey & A. Agah).
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS.
Management Policies of Computer-Integrated Manufacturing/Robotics (A. Gunasekaran).
APPLICATIONS: PLANNING TECHNIQUES.
Robot Ergonomics: Optimizing Robot Work (S. Nof).
APPLICATIONS: DESIGN AND INTEGRATION.
A Strategy for Implementation of Robotics Projects (G. Soska).
99 euro, incl. verpakking, excl. verzending
-------------
Joden en Europa: Cultuur, Geschiedenis, Elena Romero Castello & Uriel Macias Kapon, inleiding door Luc Dequeker Met een inleiding door Luc Dequeker. Vert. Jan Everaerts; Davidsfonds, Leuven, 1996 - 1e dr. [geb., met stofomslag, groter formaat, nagenoeg als nieuw, met foto's en andere afbeeldingen (in kleur en zwartwit), met Verklarende worodenlijst, Bibliografie, Naamregister en Illustratieverantwoording, 240 p's, 30,00 euro, incl. verpakking, excl. verzending NIEUW KOSTTE DIT 61 euro
---
Sucker Punch
dvd film + bonusmateriaal: animated shorts EN Behind the Soundtrack.
hoofdfilm: 105 min., actie/fantasy
prijs 6 euro excl. verzending
-----
Tanja Grotter en de Magische Contrabas, door Dmitri Jemets, 2003, Brussel, Roularta Books, oorspronkelijke titel ", vertaler Loes Visser, dit boek veroorzaakte deining in 2003 omdat het werd beschouwd als plagiaat van Harry Potter. Niet iedereen is het daarmee eens, maar het werd wel veroordeeld in Nederland. De uitgever van de Nederlandse versie van Potter was echter een Nederlands bedrijf, terwijl de uitgever van de Nederlandse versie van Tanja Grotter een Belgisch bedrijf was. In België werd het boek nooit verboden. Veel Nederlanders kwamen speciaal naar België om het te kopen. De uitgever koos eieren voor zijn geld en beperkte zich tot een genummperde, gelimiteerde oplage van 2500 exenmplaren. Het exemplaar dat wij aanbieden is nr. 827. Of het boek nu echt plagiaat is, moet de lezer zelf beoordelen. Er kan de auteur hoogstens worden verweten dat de naam van de heldin, Tanja Grotter, herinneringen oproept aan Harry Potter, maar het is zelfs de vraag of dat wel wordt opgemerkt. Tanja heeft trouwens een veel bitsiger karakter dan Potter. 253 p's paperback ISBN 90-5466-504-1, 40 euro, excl. verzendkosten, kan worden opgehaald.

Bij bieden: vanaf 35 euro, anders 40 euro

10:37 Gepost door De nieuwe Tijdlijn in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, 2edehands, te koop, mededelingen van het cyriel buysse genootschap viii, zuurvrij | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

De commentaren zijn gesloten.